thông tin liên hệ
Hotline
Hotline
0903.885.276 - 0933013880

Vật liệu xây dựng

Cát xây dựng
Cát xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Đá xây dựng
Gạch xây dựng
Gạch xây dựng
Gạch xây dựng
Gạch xây dựng

Bảo hộ lao động

Dây đai bảo hộ
Dây đai bảo hộ
Ủng bảo hộ
Ủng bảo hộ
Găng tay bảo hộ
Găng tay bảo hộ
Găng tay bảo hộ
Găng tay bảo hộ
Quần áo bảo hộ
Quần áo bảo hộ

Hóa chất

Alumin
Alumin
Axit Nitric
Axit Nitric
Hydroxit
Hydroxit
Tinh thể Amoni Nitrat
Tinh thể Amoni Nitrat
Vôi cục
Vôi cục

Thiết bị khoan đá

Máy khoan đá cầm tay
Máy khoan đá cầm tay
Mũi khoan đá 110
Mũi khoan đá 110
Mũi khoan đá phi 300
Mũi khoan đá phi 300
Cần khoan BMK5
Cần khoan BMK5
Ống hơi phi 32
Ống hơi phi 32